Nieuwsbrief maart 2015
[NAAM],

Om in contact te komen met de vele liefhebbers van het Langbroekerwetering gebied en vooral ook met de geïnteresseerden voor onze buitenplaats Hindersteyn hebben we besloten vier keer per jaar een nieuwsbrief te gaan publiceren. Er gebeurt hier eigenlijk best veel en wij willen u daar graag deelgenoot van maken! Doordat Hindersteyn nog particuliere bewoners heeft krijgt u een bijzondere inkijk in wat er bij komt kijken om een dergelijk historisch complex in stand te houden voor nu en volgende generaties.
 
Hindersteyn 700 jarig bestaan
Van het jaar 2015 maken we een bijzonder jaar want Hindersteyn bestaat dan 700 jaar. Het precieze jaartal van de stichting is niet bekend, maar het moet omstreeks 1300 gesticht zijn door een Hinder van Wulven uit het geslacht van Wulven. Zijn naam vermeerderd met ‘’steyn’’, wat ‘’stenen hoofdgebouw’’ betekent, vormt de naam Hindersteyn. De van Wulvens waren geen onbekenden in de streek. Zij hebben meerdere versterkte huizen gesticht onder andere Oud-Amelisweerd, Heemstede, Sterkenburg, Hardenbroek en het afgebroken kasteel Wulven bij Houten. Die zijn herkenbaar aan de indeling van het wapen van golvende dwarsbalken. De kleuren variëren in combinaties van goud en zilver met blauw, rood of zwart. Het is onduidelijk waarom de familie van Wulven zo kort eigenaar geweest is van Hindersteyn. Omstreeks 1315 was Hindersteyn in het bezit van Willem van Suermont. Deze Willem wordt voor het eerst vermeld in 1287, terwijl in 1310 sprake is van een heer Suermont te Langbroek. Het kasteel vererft van vader op zoon en vanaf circa 1350 gaan de eigenaren zich ’Van Hindersteyn’ noemen. De oudste vermelding van de toren dateert uit ca 1380: sijn steenhuys te Hyndersteyn met al der hofstede’’. Tot 1463 blijft het huis in handen van de Van Suermonts.

U ziet het is niet eenvoudig om een exact jaartal te bepalen. Zou handig zijn geweest als men een eerste steen had ingemetseld, maar helaas dat was niet het geval in die tijd. Wij nemen dus maar 1315 als uitgangspunt. Op Hindersteyn bevindt zich nog het huisarchief. Bijzonder om te weten dat dit archief met het oudste stuk uit 1479, zich dus ruim vijf en een halve eeuw op het kasteel bevind. Het is in begin jaren zeventig door de vorige eigenaar, geïnventariseerd door het Utrechts Rijksarchief. Veel oude charters met mooie lakzegels, maar ook wat 19de eeuwse aantekeningen aangaande de familie van Zuylen van Nijevelt , waarvan de nazaten nu op Duinrel in Wassenaar zetelen.

De viering van dit jubileum willen we gestalte geven met een aantal feestelijkheden, want dit jubileum grijpen we natuurlijk aan om ook wat promotie te maken voor Hindersteyn. De activiteiten splitsen we op in een publieksactiviteit, een besloten bijeenkomst waarin de ‘jarige’ een cadeau krijgt aangeboden en de publicatie van een bescheiden boek over Hindersteyn.
 
Toetreding van nieuwe vrijwilligers
Het jaar 2015 is voor de Stichting tot behoud Ridderhofstad Hindersteyn het tiende jaar dat zij actief is. Deze stichting is in 2006 opgericht om als steunstichting een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van tuin en park. De opzet van tuin en park is in de loop der jaren uitgegroeid tot een eigenlijk redelijk arbeidsintensief geheel. Vooral de moestuin is een uren slurper. De komst van 14 vrijwilligers in najaar 2005 gaf nieuwe mogelijkheden om van de moestuin iets bijzonders te maken. Dat is inmiddels wel gelukt. Momenteel hebben we 33 vrijwilligers en ook een wachtlijst(je). Maar zo nu en dan gaat er toch iemand ons verlaten en dan is het weer passen en meten wie de activiteit van de desbetreffende vrijwilliger kan en wil gaan invullen. Doordat iedere vrijwilliger zich gespecialiseerd heeft in een bepaalde teelt is dat nog wel even een gepuzzel. Ook het inpassen van een nieuwe vrijwilliger in een bestaande groep vergt de nodige aandacht en daar gebruiken wij het koffiemoment voor. Dit is altijd een gezellige maar ook nuttige onderbreking van de arbeid in de moestuin. Iedereen verzamelt zich bij het theehuis nadat de klok op het dak van de oranjerie geluid heeft. Afhankelijk van het weer is het buiten of binnen. De nieuwe vrijwilliger wordt dan toch wel een beetje in het diepe gegooid. Klikt het of klikt het niet tijdens de koffiesessie. Bijna altijd klikt het wel met de groep, want we hebben dan natuurlijk al een voortraject gehad. Nieuwe vrijwilligers melden zich aan tijdens de open tuin dagen. Je ziet iemand en je praat er even mee. Dat geeft al een eerste indruk. Is die goed dan volgt later een uitgebreider gesprek in de kasteelkeuken om te kijken of er een match te maken valt en er sprake is van een win-win situatie. Deze procedure werkt voor ons goed naast de via-via methode door de vrijwilligers. Het verloop onder de vrijwilligers is nihil en daar zijn we heel trots op! We hebben een erg leuk team.
 
Wij facebooken ook!
Op Facebook (Hindersteyn) hebben we afgelopen jaar een tijdslijn gemaakt van alles wat de vrijwilligers zoal doen. Als je dat dan naleest denk je toch al gauw wat gebeurt er veel. Om maar te noemen: bijen die gaan zwermen en die vervolgens gevangen moeten worden door de intussen gealarmeerde imker. De groei van al die verschillende soorten tomaten. Zijn twee vrijwilligers de hele dinsdagavond zoet mee om ze te verzorgen. Zaaien, opkweken, bed in orde maken (vele kruiwagens compost de kas uit en in), planten, opbinden, dieven, onkruid bijhouden, kaartjes er aan hangen om te laten zien aan de bezoekers wat het uiteindelijk moet gaan worden. Of de ellende bij de muntcollectie. Hebben we het muntkevertje op bezoek. Prachtige kevertjes maar niet in onze munt a.u.b.. Die moeten met de hand worden verwijderd en afgevoerd, is ook een vrijwilliger avonden mee bezig. Of de vondst van drie kleine haasjes in een nest tussen de floxen en een hazenmoeder die nergens te bekennen is. Niet erg handig een hazennest in de moestuin, want die schattige beestjes verorberen over een maand de groenten. Iedereen vind het schattig en “je gaat ze toch niet dood maken”? Nee, natuurlijk niet, maar het probleem lost zich vanzelf op, doordat moeder haas denkt: ‘’Dit is niet de juiste plek voor mijn kroost”. En de haasjes zijn de volgende dag dan ook verdwenen naar ongetwijfeld een andere, niet zo handige plek. 


 
Kijk voor meer informatie op onze website www.hindersteyn.nl of neem contact
op via 0343-477282 of info@hindersteyn.nl